Anmälan till Fördjupad dialog Västra stambanan väster om Hallsberg

Under de kommande åren är ett stort antal åtgärder planerade på Västra stambanan väster om Hallsberg, och vi vill därför informera om och diskutera deras trafikpåverkan med presumtiva sökande och andra externa intressenter.

Västra stambanan sträcker sig i stora drag från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Under de kommande åren är ett mycket stort antal åtgärder planerade till de delar av Västra stambanan som ligger närmare Göteborg, och Trafikverket vill därför informera om och diskutera deras trafikpåverkan med presumtiva sökande och andra externa intressenter.

Anmäl dig till Fördjupad dialog Västra stambanan väster om Hallsberg

Du kan välja om du vill delta i de möten som i nuläget är planerade, eller om du bara vill vara medlem i forumet och därmed försäkra dig om att få information om vad som sker inom forumet.

I nuläget finns inget datum planerat för nästa möte.

Om du har frågor, eller om du redan är anmäld till en mötesserie och vill avanmäla dig, använd formuläret under Kontaktuppgifter (finns längre upp på sidan).