Godståg

Godstransportrådet Östergötland

Vi arbetar på regional nivå för att stärka samverkan mellan de olika trafikslagen samt utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter. Genom att låta näringslivet vara med och påverka i ett tidigt skede kan vi fånga in deras olika behov och brister.

I rådet sitter representanter från näringslivet, Handelskammaren, LRF, VTI, Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Trafikverket.