Datakatalogförändringen flyttas från 7:e maj till 13 maj

Vi kommer flytta fram driftsättningen av nya datakataloger NVDB och STVDB till förmiddagen måndag 13e maj.