Förstudier Norrbotniabanan

Arbetet med förstudierna för Norrbotniabanan färdigställdes under maj 2006. Här hittar du allt material som rör de olika delsträckornas förstudiearbete.

Dokumenten öppnas i nytt fönster.