Järnvägsplan Västlänken

Här hittar du handlingar som ingår i järnvägsplanen för projekt Västlänken.

En del av dokumenten omfattar både projekt Västlänken och projekt Olskroken planskildhet. Omfattningen framgår av dokumentens titel. På grund av närhet i geografi och tid projekteras, upphandlas och genomförs de två projekten i samverkan. Mer information om projekt Olskroken planskildhet finns på sidan Olskroken planskildhet.
Olskroken planskildhet

Järnvägsplanen för Västlänken stod utställd för granskning mellan den 10 december 2014 och den 30 januari 2015. Sedan dess har vi gjort vissa ändringar i planen och handlingarna uppdaterades på denna sida i september 2015. Ytterligare justering gjordes i samband med planprövningen. Planen fastställdes den 28 april 2016..