Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om förenklad inlämning av stödhandlingar

Med anledning av den ökade opålitligheten i postgången har det beslutats att slopa kravet på två blanketter: Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd och Underlag för fastställande av stödbelopp. Ändringen gäller från den 10 oktober 2019

Med anledning av den ökade opålitligheten i postgången har Delegationen beslutat att slopa kravet på att blanketten Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd och blanketten Underlag för fastställande av stödbelopp ska inkomma i original. Blanketterna ska dock som tidigare vara signerade av behörig firmatecknare respektive behörig firmatecknare och revisor.

Ändringen möjliggör att stödsökande kan skicka in dessa handlingar, med tillhörande bilagor, i elektronisk form per e-post. Handlingarna måste dock vara inlästa i en så hög upplösning att all information i handlingarna tydligt framgår.

Om den stödsökande väljer att lösenordskydda eller på annat sätt låsa handlingen för ökad säkerhet är den stödsökande skyldig att inkomma med lösenordet till handlingen senast i samband med att handlingen inges till Delegationen.

Ändringen träder i kraft från den 10 oktober 2019.