Rättspraxis

På denna sida samlar vi viktig rättspraxis om sjöfartsstöd. Den är baserad på beslut av Delegationen för sjöfartsstöd och domstolars avgöranden i mål som gäller sjöfartsstöd.