Sjöfartsstöd för seglande delägare

I en dom fastslås att sjöfartsstöd inte utgår för den del av ersättningen till en seglande delägare som är väsentligt högre än ersättningen till en anställd i samma befattning.

Under perioden augusti 2010 till maj 2012 hade den seglande delägaren i Tamina Shipping AB, FC, en befattning som befälhavare på fartyget Tamina samtidigt med två anställda befälhavare. Under perioden fick FC en månadslön som var nästan 20 000 kr högre än de anställda befälhavarnas månadslön.

Delegationen för sjöfartsstöd (i fortsättning kallad Delegationen) bedömde att den stora skillnaden i ersättning mellan FC och de anställda befälhavarna inte kunde anses bero på skillnad i kompetens utan snarare på FC:s ställning i bolaget och hans möjlighet att påverka den egna lönen. Delegationen krävde därför tillbaka den del av det utbetalda sjöfartsstödet, som motsvarade sjöfartsstödet för skillnaden i månadslön mellan FC och de anställda befälhavarna.

Delegationens beslut avseende seglande delägare på fartyget Tamina (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Rederiet överklagade Delegationens beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten ansåg att Tamina Shipping AB inte hade motiverat den stora löneskillnaden mellan FC och de anställda befälhavarna. Rätten avslog därför rederiets överklagande.

Förvaltningsrättens dom i mål 1288-12 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Förvaltningsrättens dom vann laga kraft.