Vad är Sjöfartsstöd?

Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Enligt förordning (2001:770) om sjöfartsstöd kan sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som är registrerade i ett nationellt fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som huvudsakligen används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden.

Ansökningsförfarande

 1. Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd - Förklaring
  Läs mer om Förklaring
 2. Särskild ansökan om sjöfartsstöd - Ansökan
  Läs mer om Ansökan
 3. Underlag för slutligt fastställande av stödbelopp - Underlag
  Läs mer om Underlag

Grundläggande hållpunkter

Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd för kommande år ska komma in till Delegationen för sjöfartsstöd senast den 1 november.

Ansökan om sjöfartsstöd för en viss månad ska komma in till Delegationen senast sju dagar innan skattedeklarationen för den aktuella månaden ska lämnas till Skatteverket.

Underlag för fastställande av stödbelopp ska komma in till Delegationen senast sju dagar efter att skattedeklaration för den aktuella månaden har lämnats till Skatteverket.

Exempel på ansökningsperiod för sjöfartsstöd

Lönemånad januari:

 • 5 februari: Ansökan om sjöfartsstöd ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar, kontrollräknar och förbereder ansökan för kreditering.
 • 12 februari: Kreditering på skattekontot görs av Skatteverket.
 • 19 februari: Underlag för slutligt fastställande av stödbelopp med bifogad skattedeklaration och löneunderlag ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar och granskar underlaget mot ansökan, skattedeklaration och kontrollerbart löneunderlag.