Kalender för 2024

Viktiga datum för att lämna in ansökan och underlag till Delegationen för sjöfartsstöd.

Sista dag för inlämnande till Delegationen för sjöfartsstöd:

  Ansökan Underlag
December 2023

onsdag 10 januari

onsdag 24 januari

Januari

måndag 5 februari

måndag 19 februari

Februari

tisdag 5 mars

tisdag 19 mars

Mars fredag 5 april

fredag 19 april
April

måndag 6 maj

måndag 20 maj

Maj

onsdag 5 juni

onsdag 19 juni

Juni

fredag 5 juli

fredag 19 juli

Juli

måndag 5 augusti

måndag 19 augusti

Augusti

torsdag 5 september

torsdag 19 september

September

måndag 7 oktober

måndag 21 oktober

Oktober

tisdag 5 november

tisdag 19 november

November

torsdag 5 december

torsdag 19 december

December

fredag 10 januari 2025

fredag 24 januari 2025


Lönemånad januari:

5 februari: Ansökan om sjöfartsstöd ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar, kontrollräknar och förbereder ansökan för kreditering.

12 februari: Kreditering på skattekontot görs av Skatteverket.

19 februari: Underlag för slutligt fastställande av stödbelopp med bifogad skattedeklaration och löneunderlag ska senast detta datum ha kommit in till Delegationen för sjöfartsstöd. Vi registrerar och granskar underlaget mot ansökan, skattedeklaration och kontrollerbart löneunderlag.