Om Delegationen för sjöfartsstöd

Delegationen för sjöfartsstöd har till uppgift att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart.

Delegationens kansli ligger i centrala Göteborg.

Ordförande
Anders Ljungberg, avdelningschef

Vice ordförande
Lisa Lewander, chefsjurist

Ledamöter
Tomas Abrahamsson, ombudsman
Solveig Jansson, enhetschef
Johan Schelin, professor
Susanne Stenberg, rättslig expert