Vi har ny besöks- och postadress

Från den 1 april 2022 har Delegationen för sjöfartsstöd en ny besöks- och postadress.

Postadressen är:
Delegationen för sjöfartsstöd
Trafikverket
405 33 Göteborg

Besöksadressen är:
Vikingsgatan 2-4, Göteborg

Vi har även fått nytt telefonnummer 010-124 41 40.
Mejladressen till kansliet är oförändrad kansli@sjofartsstod.se