Nytt konto för inbetalning av administrationsavgift

Från och med 2017-12-11 gäller Bankgiro 5408–9420 när den årliga avgiften på 4 000 kronor per fartyg inbetalas i samband med att ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd inges.

Referens "EF1693 Sjöfartsstöd" och sökandens organisationsnummer ska alltid anges vid inbetalningen.