Information om särskild löneskatt

Från den 1 januari 2016 införs en särskild löneskatt för personer som fyllt 65 år vid årets ingång. Den särskilda löneskatten betalas av arbetsgivaren och utgår med 6,15 procent på den skattepliktiga inkomsten.

Den regleras av lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Eftersom den särskilda löneskatten hanteras av Skatteverket ihop med de övriga arbetsgivaravgifterna som framgår av 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift vill vi förtydliga för vad som sjöfartsstöd lämnas.

Sjöfartsstöd lämnas inte för särskild löneskatt, se bilaga.

Information om särskild löneskatt (pdf-fil, 199 kB, öppnas i nytt fönster)