Information om sänkt arbetsgivaravgift för unga

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgiften för unga mellan 18 och 23 år sänks till 19,73 procent på belopp upp till 25 000 kr per månad. Under år 2021 gäller det personer som är födda 1998–2002.

Förändringen, som ursprungligen var tänkt att börja gälla från den 1 april 2021, har tidigarelagts och gäller nu från den 1 januari 2021.

Mer information hittar ni i regeringens ursprungliga pressmeddelande och på Skatteverkets webbplats (se länkar nedan).

Om en arbetsgivare har sökt stöd för den vanliga arbetsgivaravgiften för januaris ersättning till anställda i denna åldersgrupp, kan arbetsgivaren justera det i sin ansökan och underlag för februari månad.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs (regeringens webbplats)

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer (Skatteverkets webbplats)

Ni är välkomna att kontakta Delegationen för sjöfartsstöd om ni har några frågor.