Vi har ny besöks- och postadress

Från den 26 februari 2018 har Delegationen för sjöfartsstöd en ny besöks- och postadress.

Adressen är:

Delegationen för sjöfartsstöd
Trafikverket
Kungsportsavenyen 10
411 36 Göteborg

Övriga kontaktuppgifter är oförändrade.