Information om Skatteverkets ställningstagande om vad som utgör sjöinkomst under uppsägningstid

Skatteverket publicerade den 31 oktober 2017 ett ställningstagande om vad som utgör sjöinkomst under uppsägningstid.

Skatteverket publicerade den 31 oktober 2017 ett ställningstagande om vad som utgör sjöinkomst under uppsägningstid. I ställningstagandet fastslår Skatteverket att lön som en arbetsgivare betalar till en tillsvidareanställd sjöman under den kollektivavtalsreglerade uppsägningstiden inte ska ses som sjöinkomst om sjömannen inte längre tjänstgör eller står till arbetsgivarens förfogande för tjänstgöring ombord på ett EES-fartyg som används till övervägande del i fjärrfart eller närfart.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik