Information om sänkt stödnivå för sjöfartsstöd

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019, genom ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd, att sänka den nivå för vilken sjöfartsstöd lämnas.

Genom ändringen lämnas sjöfartsstöd motsvarande 99 % av skatt och 99 % av arbetsgivaravgift för den ersättning (sjöinkomst) som betalas ut till sjömän som arbetar i befattning ombord på fartyg som uppfyller kriterierna för sjöfartsstöd. Ändringen gäller även för intjänad ledighet och semester som betalas ut efter årsskiftet.

Ändringen avser all ersättning som betalas ut efter den 31 december 2019

För all ersättning som betalas ut före årsskiftet lämnas sjöfartsstöd motsvarande 100 procent av skatt och arbetsgivaravgift, även om ansökan för det aktuella stödet inkommer till Delegationen efter årsskiftet.

Vi återkommer med mer praktisk information och nya blanketter i början av nästa år.

Ni är välkomna att kontakta Delegationen för sjöfartsstöd om ni har några frågor.