Förslag på ändring av sjöfartsstöd lämnat till EU-kommissionen

Näringsdepartementet har meddelat Europeiska kommissionen om ett förslag på ändring av förordning (2001:770) om sjöfartsstöd.

Ändringen skulle innebära att rederier får tillbaka 99 procent av inbetalda skatter eller sociala avgifter, istället för tidigare 100 procent.

Läs mer om förslaget på Regeringens webbplats.
Förslag på ändring av sjöfartsstöd