Dokument för sträckan Lund-Flackarp

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

2019-12-17 Dom, Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

2018-04-20 Fastställelsehandling, Järnvägsplan för Lund-Flackarp

Miljökonsekvensbeskrivning

Kartor

Regeringsbeslut

2019-03-07 har Regeringen avslagit överklagandena mot järnvägsplanen för Lund-Flackarp

2018-01-08 Granskningshandlingar, Järnvägsplan för Lund-Flackarp

Miljökonsekvensbeskrivning

Kartor

2017-09-05 Samrådsmöte/Öppet hus i Lund

Informationsplanscher

  1. Översiktskarta (PDF 15 MB)
  2. Miljövärden (PDF 500 kB)
  3. Byggskedet (PDF 400 kB)
  4. Buller, dygnsnivåer (PDF 4 MB)
  5. Buller, maximala nivåer (PDF 3 MB)
  6. Plan Klostergården station (PDF 3 MB)

Animerad filmsekvens på den planerade utbyggnaden (Länk till YouTube)

2016-05-31 Öppet hus i Lund

2015-10-14 Öppet hus i Lund.

Attitydmätning 2016

 

Dokument som handlar om sträckan Flackarp-Arlöv