Dokument för väg 373, Svensbyn-Vitsand, mötesfri väg