Dokument väg 635 Tolsbo-Tunet

Här kan du läsa och ladda hem dokument för väg 635 Tolsbo–Tunet. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Under fliken Aktuella handlingar hittar du två typer av handlingar som avser den pågående granskningen. 
Granskningshandling är den dokument som Trafikverket har för avsikt att få fastställda som den slutliga vägplanen. 
Fastställelsehandling avser de dokument som kommer att skickas in för fastställelse till Trafikverkets Juridik och planprövningsfunktion. En oberoende avdelningen som granskar att vägplanen är framtagen enligt gällande regelverk. Efter att planen är godkänd och har vunnit laga kraft kan själva byggnationen inledas.