Dokument för väg 542, Davids väg–hållplats Björröd, gång- och cykelväg

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om projektet.