Dokument för E4/väg 352, Björnavägen, cirkulationsplats

Här kan du ladda ner dokument för den planerade cirkulationsplatsen i korsningen E4/väg 352, Björnavägen.