Dokument för väg 671, Söderbärke, ny gång- och cykelväg

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om projektet på väg 671, Söderbärke.