Dokument för projekt E10, Töre-Morjärv, faunabro och viltstängsel