Byggskyltar

Trafikverket använder byggskyltar för att ge allmänheten kännedom och förståelse för pågående arbeten.

Vi ska alltid informera omgivningen om vilket arbete som pågår och hur länge det beräknas pågå. Byggskyltar är obligatoriska och trafiksäkerheten ska alltid beaktas när vi sätter upp skyltar. Dokumentet "Skrivråd för byggskyltar" (TDOK 2013:0429) beskriver hur vi uttrycker oss i dessa sammanhang.

Trafiksäkerheten ska alltid beaktas när vi sätter upp skyltar. Tänk på att det krävs tillstånd för att sätta upp skyltar. Projektledaren ansvarar för att skyltar monteras och demonteras i rätt tid.

Två storlekar för olika hastigheter

Vid vägar med en skyltad hastighet 90 km/tim eller över:

  • skyltbredd 3 000 mm
  • texthöjd 200 mm (versaler) 145 mm (gemener).

Vid vägar med en skyltad hastighet lägre än 90 km/tim:

  • skyltbredd 2 400 mm
  • texthöjd 150 mm (versaler) 110 mm (gemener).

Färg, material och typsnitt

Trafikverkets byggskyltar är alltid röda med Trafikverkets vita/negativa logotyp. Typsnitt är Whitney Semibold och Book. Den röda färgen ska efterlikna CMYK 0-100-100-0. Informationsskyltar görs i normalreflekterande reflexmaterial som är godkänt för vägmärken.

Skyltens utformning och innehåll

Innehållet på skylten ska vara:

  1. Logotyp
  2. Vad ska vi åstadkomma med arbetet
  3. När är det klart
  4. Entreprenörer, skrivs i löpande text
  5. Samarbetspartners, logotyper

Logotypen placeras högst upp till vänster. Logotypen är 50% av satsytans bredd. Budskapet ska vara kort, kärnfullt och enkelt att ta till sig för allmänheten. Rådgör gärna med kommunikatören i projektet hur texten kan formuleras. Entreprenörer som utför ombyggnad ska finnas med på skylten och skrivs med samma typsnitt som övrig text. Projekt ska inte profilera projektnamn eller hänvisa till projektsidor/sociala medier eller liknande på byggskyltarna. De gånger Trafikverket är en del i ett samverkansprojekt ska det framgå på byggskylten enligt framtagen markör för samverkansprojekt. Skyltarna utformas enligt framtagna mallar.

Andra logotyper än Trafikverkets förekommer endast då det gäller projekt som medfinansieras av andra aktörer dvs samarbetsprojekt och EU-medel. Samverkansprojekt tydliggörs med gällande markör för samverkansprincipen.
Mer information om samverkansprincipen

Tre illustrationer av byggskyltar. Alla tre har röd bakgrund med Trafikverkets vita logotyp högst upp till vänster och texten