Dokument för Junosuando-Masugnsbyn

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Dokument

Innehållsförteckning (pdf-fil, 111 kB, öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning, granskningshandling (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 3 (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

 

Ritningar och kartor

Ritningsförteckning (pdf-fil, 44 kB, öppnas i nytt fönster) 

Översiktskarta (pdf-fil, 181 kB, öppnas i nytt fönster)

Broritning 241K2050 (pdf-fil 181 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Illustrationskartor

203T0501 (pdf-fil, 283 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0502 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0503 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0504 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0505 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0506 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0507 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0508 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0509 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0510 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Plankartor

203T0201 (pdf-fil, 283 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0202 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0203 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0204 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0205 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0206 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0207 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0208 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0209 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0210 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Typsektioner

203T0401 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

203T0402 (pdf-fil, 225 kB, öppnas i nytt fönster)