Dokument för Isgärde-Rälla

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om Väg 136 Isgärde-Rälla. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Vi hade granskning av vägplan och vattenverksamhet mellan 29 maj och 2 juli 2023 som nu är avslutad. Sammanställning av granskningssynpunkter samt upprättande av fastställelsehandling kommer att pågå under hösten 2023