Nyheter för projekt Ostkustbanan/Ådalsbanan Gävle-Härnösand, dubbelspår