Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur påverkas Norrbotniabanan av inriktningsplaneringen

Trafikverket har lämnat in ett inriktningsunderlag till regeringen som nu är ute på remiss. Inriktningsplaneringen är ett första steg mot den nya nationell plan för infrastrukturen, som ska börja gälla från 2022.

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för en kommande infrastrukturproposition. I inriktningsplaneringen tittar man på olika trender och lyfter fram olika behov, men vi pekar inte ut specifika projekt.

I arbetet har Trafikverket haft samverkan med andra aktörer, som myndigheter och länsplaneupprättare, för att få in faktaunderlag, inspel och synpunkter. Samtidigt som inriktningsunderlaget redovisas för regeringen går det på remiss till externa aktörer. Därför kommer det nu in flera olika synpunkter på underlaget från kommuner, regioner och organisationer om vad de tycker att kommande nationell infrastrukturplan ska innehålla för satsningar. Remissynpunkterna lämnas till regeringen.

Utrymmet för investeringar, till exempel byggnation av helt ny väg och järnväg är begränsat vilket Trafikverket varit tydliga med. Regeringen har beslutat att delen Umeå-Skellefteå ska byggas, och det gäller fortfarande. Däremot kan vi inte nu säga något om när vi får pengar till sträckan Skellefteå-Luleå, utan vi måste först invänta riksdagens beslut utifrån regeringens infraproposition. Det är regeringen som beslutar om hur mycket pengar som Trafikverket får och vilka objekt som ska genomföras. Trafikverkets inriktning är att hela Norrbotniabanan ska byggas, från Umeå till Luleå.

Läs hela artikeln om Trafikverkets arbete med att ta fram ett inriktningsunderlag.