Nyheter för Väg 841, byte av öppningsbar bro över Almarestäket