Nyheter för väg 562, Njurunda–Sundsvall, ombyggnad