Nyheter, väg 226/571 Pålamalmsvägen–trafikplats Högskolan