Nyheter för projekt Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg