Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket pausar nästa steg i planeringen av den nya järnvägen genom Härryda kommun

Samarbete med region och kommuner är grundläggande när vi planerar för ny järnväg. Härryda kommun har uttryckt att de inte står bakom vårt förslag till lokalisering. Vi har därför valt att pausa fortsatt arbete i kommunen.

Under vårens samråd blev det tydligt att Härryda kommun inte vill ha en järnväg för höghastighetståg genom kommunen. Kommunen vill istället ha en järnväg för pendel-/regiontåg med en station i Mölnlycke.

- Trafikverket följer en nationell plan som beslutas av regeringen. Där är vårt uppdrag att planera den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås som en del av den nya stambanan för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm, förklarar Sara Distner, programchef.

Härryda kommun har också meddelat att de kommer invänta regeringens beslut om lokalisering av järnvägen innan de börjar arbeta med de detaljplaneändringar som är nödvändiga. Regeringen förväntas fatta beslut om lokalisering runt årsskiftet 2023/2024.

För att komma framåt i planeringen är en samsyn med region och kommuner av yttersta vikt och denna samsyn finns med regionen och i övriga kommuner.

- Vi försöker hålla ett högt tempo i processen för att berörda så snabbt som möjligt ska kunna få besked om var den nya järnvägen ska gå, men våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner behöver överensstämma. I Härryda kommun ser vi inte att vi har förutsättningar för det. Därför kommer vi att fortsätta nästa steg med järnvägsplaner och utreda exakt var järnvägen ska gå i de kommuner där samsyn finns och pausa arbetet i Härryda kommun, förklarar Sara Distner.

Till sommaren 2022 är lokaliseringsutredningen klar och skickas in till regeringen. Vår tidplan har utgått från inriktningen vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025-2027, vilket förutsätter att arbete med järnvägsplaner sker parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning. Vi påbörjar därför nästa steg i de delar som ligger utanför Härryda kommun.

Att järnvägsplaner pausas i Härryda kommer att få konsekvenser för tidplanen.

- Det är för tidigt att svara på hur mycket tidplanen kommer att påverkas, men det handlar om flera års försening av öppning för trafik. Nu ser vi över möjligheten att kunna börja bygga som planerat på någon del av sträckan under perioden 2025-2027, säger Sara Distner.