Nyheter om E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station