Åtta av tio är positiva till utbyggnaden av järnvägen på Ostkustbanan

Attitydundersökningen visar att 45 procent känner till utbyggnaden och åtta av tio är positiva till den. Resenärer i Knivsta har tagit del av information i högre grad än resenärer i Uppsala men Uppsalaresenärerna är mer positiva till utbyggnaden.

Nu har vi analyserat resultatet av den attitydundersökning som genomfördes mellan den 15 och 21 september i år och vi vill rikta ett speciellt tack till dig som deltog i undersökningen. Dina svar är viktiga för oss och vår fortsatta kommunikationsplanering.

Origo Group intervjuade på uppdrag av Trafikverket tågresenärer i åldrarna 16 år och äldre. Intervjuerna gjordes på plats på stationerna. 400 tågresenärer intervjuades på Uppsala centralstation och 200 på Knivsta station. 

Kännedomen varierar 

Utbyggnaden är välkänd i Knivsta, där två tredjedelar av de intervjuade känner till den, medan endast var tredje känner till den i Uppsala. Det är fler äldre än yngre som känner till utbyggnaden. Vi frågade resenärerna om de känner till varför vi bygger ut och det vanligaste svaret, som sju av tio resenärer gav, är ökad kapacitet på spåren. I andra hand att regionen växer och att befolkningen ökar, vilket tre av tio svarade. 

Åtta av tio är positiva

Åtta av tio är positivt inställda, fler i Uppsala än i Knivsta där 28 procent jämfört med 14 procent är mycket positivt inställda. Bland de mest frekventa pendlarna är många mycket positivt inställda. Det råder enighet om att utbyggnaden är nödvändig och kommer att leda till förbättrade pendlingsmöjligheter och ökad tillförlitlighet i trafiken. Ytterst få är negativa, men i Knivsta finns en viss oro för att orten växer för snabbt.

Resenärerna vill ha information digitalt

Långt fler resenärer i Knivsta än Uppsala har tagit del av information, främst via media. Facebook, TV och Trafikverkets webbplats är de mest efterfrågade informationskanalerna. Yngre vill ha information via sociala medier, äldre via tidningar. Webbplatsen är en viktig kanal för personer äldre än 30 år. I dagsläget efterfrågas övergripande information, uppdateringar om vad som händer nu och tidplan.

Att åtta av tio är positiva till utbyggnaden är mycket glädjande och nu när vi vet hur resenärerna vill få information och vad de är intresserade av kan vi nå ut i ännu högre grad med rätt utformade kommunikationsinsatser för att öka kännedomen ytterligare.