Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lilla asfalteringsskolan – så här arbetar vi med asfaltering

Här berättar vi kort om hur asfalteringsarbetet går till.

Fräsning tar bort den gamla asfalten

Det första steget är fräsning. Då fräser vi bort de gamla asfaltslagren och förbereder vägen för ny asfalt. Det här arbetet är en viktig del för att få rätt lutning på vägen. Lutningen i sin tur är viktigt för att till exempel regnvatten inte ska ligga kvar på körbanan.

Här fräser man bort det gamla asfalten. 

Uppbyggnaden av vägen – det finaste lagret överst

Sen kan vi gå vidare till att bygga upp vägen igen. Det görs i flera lager där det understa lagret är grövst och de andra blir finare och finare längre upp mot ytan. Just på Ekerövägen kommer vi lägga tre lager asfalt, men en väg består av fler lager än bara asfalt. Antalet är beroende på de förutsättningar som finns på den specifika platsen. Lagren har alla olika egenskaper och funktion för att tillsammans skapa en hållbar och säker väg att köra på.

En lastbil och en asfaltläggare åker tillsammans i låg hastighet för att sprida ut asfalten. 

Asfaltsläggaren sprider ut den 120-gradiga massan

Asfalten kommer från fabriken på en lastbil med stora tråg som placerar sig framför asfaltsläggaren. De båda fordonen börjar sedan åka i långsam hastighet samtidigt som asfalten hälls ner från flaket i asfaltsläggaren via en ”tratt”.

Asfaltsmassan fördelas ut på underlaget av asfaltsläggaren. På Ekerövägen lägger vi i bredden av ett körfält för att den längsgående skarven inte ska hamna i hjulspåren. Arbetet sker väldigt långsamt eftersom den 120-gradiga massan är mycket trögflytande.

Med hjälp av en vält plattas sedan asfalten till ytterligare och all grovkornighet i massan försvinner.

En vält plattar till de grova kornen i asfalten. 

Viktigt att ha vädret med sig

Vädret är en viktig faktor när vi lägger asfalt. Vid en för kall temperatur blir asfaltsmassan mer trögarbetad och risken för sprickor ökar rejält.

Temperaturen på den nylagda asfalten kontrolleras flera gånger så att den inte är för varm. Om temperaturen är för hög kan det bildas spår i ytan när vägen börjar trafikeras. Exakt hur lång tid det tar för asfalten att svalna är olika från fall till fall, men asfalt som läggs på kvällen är ofta körbar på följande morgon eller förmiddag.

Till sist målar vi linjer och monterar skyltar och kringutrustning längs hela vägen.