Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - september 2021

Så här långt har vi kommit i september 2021. Här följer en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet just nu, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Byggandet av E4 Förbifart Stockholm består av flera faser. Nu när ca 78 procent av tunneln är utsprängd och ca 74 % av det totala arbetet på våra sex trafikplatserna är klart, har en ny fas påbörjats. Det är det omfattande arbetet med inklädnad, Mark/VA, betongarbeten och förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som ska installeras. 

Öppnar för trafik 2030

När vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.

Läs mer om de säkerhetslösningar och tekniska system som skapar en trygg resa för trafikanten och som installeras efter att bergtunnlarna är utsprängda. 

Det här har hänt under sommaren i projektet: