Järnvägsdata

Det järnvägsdata Trafikverket tillhandahåller erhålls via den Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB. Denna är framtagen i samarbete med Transportstyrelsen med målet att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet.

Databasen omfattar data om alla spåranläggningar som förvaltas av infrastrukturförvaltare och spårinnehavare som har tillstånd av Transportstyrelsen. Dessa är Trafikverket, kommuner, Inlandsbanan, Arlandabanan, Öresundsbrokonsortiet, hamnar, industrier och andra privata aktörer.

NJDB ska ge en sammanhållen bild över hela det svenska järnvägsnätet, tydliggöra infrastrukturförvaltare och förenkla planering, uppföljning och analyser för järnvägsföretagen. Anläggningar och egenskaper är knutna till nätet och får därigenom sin position. NJDB innehåller information om:

 • Infrastrukturförvaltare
 • Infrastrukturägare
 • Spårbeteckning
 • Spårvidd
 • Elektrifiering
 • Trafikstyrningssystem
 • Lastprofil
 • Spårets hastighet, STH
 • Spårväxlar
 • Tunnlar
 • Kilometertavla
 • Plankorsningar
 • STAX
 • STVM
 • Plattformar
 • Huvud- och sidospår
 • Spårstatus
 • Broar
 • Status på trafikplats