Trafikverkets styrande dokument

Här kan du söka efter styrande och stödjande dokument samt se mallar och blanketter utgivna i Trafikverket. Nu finns två olika tjänster för att hitta det du söker.

Koppling till förfrågningsunderlag eller kontrakt

Obs! I redan tecknade kontrakt  med Trafikverket eller om det finns ett giltigt förfrågningsunderlag är det alltid hänvisningarna i de dokumenten som gäller. De allra flesta dokument som förfrågningsunderlaget eller kontraktet hänvisar till hittas via tjänsten "Sök styrande och stödjande dokument". 

Vilka dokument finns i vilken tjänst?

I "Sök styrande och stödjande dokument" finns möjlighet att söka dokument gällande styrning från Trafikverkets processer. Dokumenten i denna tjänst har TDOK-nummer.

I "Trafikverkets infrastrukturregelverk" finns möjlighet att söka dokument som beskriver de krav som ställs på infrastrukturens egenskaper och skötsel. Dokumenten i denna tjänst har TRVINFRA-nummer.

Observera! Det kan finnas kravdokument som ingår i Trafikverkets infrastrukturregelverk som av olika skäl inte publiceras här. Kontakta därför alltid din uppdragsgivare eller din kontaktperson på Trafikverket för att få korrekt information. 

Infrastrukturregelverk i båda tjänsterna

Under en övergångsperiod kommer dokument som beskriver de krav som ställs på infrastrukturens egenskaper och skötsel att finnas i båda tjänsterna. Dokument publicerade före 2020 finns i tjänsten "Sök styrande och stödjande dokument" och dokument publicerade från och med efter 2020 finns i tjänsten "Trafikverkets infrastrukturregelverk".