Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset

Trafikverket följer Folkhälsomyndighetens och andra berörda myndigheters råd och rekommendationer samt tillämpar en försiktighetsprincip.

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att fram till den 14 februari säkerställa att endast anställda vars närvaro är nödvändig för verksamheten vistas på kontoren.

Då regeringen också rekommenderar att en återgång till arbetsplatserna därefter ska ske successivt kommer Trafikverkets allmänna kontor vara stängda för besökare ytterligare en tid, och externa arrangemang genomförs i första hand digitalt.

Trafikverkets Förarprovskontor är öppna, men kunder uppmanas att fortsatt avboka prov vid symptom eller sjukdom.

Lättnader i inreseregler till Sverige

Från 9 februari 2022 tas alla covid-relaterade inreserestriktioner bort vid inresa till Sverige från ett EU/EES-land samt Schweiz. För inresor från resten av världen gäller inreseförbudet till 31 mars 2022.