Omlastningsplatser för gods - Laslo

Laslo är en applikation som presenterar omlastningsplatser för gods.

Omlastningsplatserna för gods presenteras både på karta och i tabell i applikationen Laslo. Det finns detaljerad information för respektive omlastningsplats och i förekommande fall även bilder. Informationen är sökbar.

Initialt presenteras dessa omlastningsplatser i Laslo:

  • hamnar och hamnavsnitt
  • Trafikverkets lastplatser.

På sikt kommer det också att finnas information om kombiterminaler och andra omlastningsplatser. 

Öppna applikationen Laslo

Kontakt

Om du har frågor hittar du kontaktinformation via knappen högre upp på sidan.