Trans

Trans är ett program som används av spårentreprenörer för ansökning om banarbetstider. På den här sidan får du till exempel information om behörighet till programmet, användarhandledning och kontaktuppgifter.

Ny portal för tider i spår

Under hösten 2022 kommer vi att lansera en ny portal för att begära tider i spår: MPK korttid.

Läs mer om utbildning och behörighet i portalen MPK korttid

Via Trans görs ansökningar om tider i spår. Trans är kopplat till Trafikverkets planeringsverktyg Trainplan, där trafikplanerarna konflikthanterar ansökta tider.

Behörighet till Trans

Du som vill ansöka om behörighet vänder dig till din uppdragsgivare på Trafikverket som gör ansökan i behörighetssystemet. Du behöver också ansöka om inloggning via Min sida. Trans kräver inloggning via SMS eller via SecurID-bricka.

Utbildningsstöd

Behöver du utbildningsstöd hittar du kontaktinformation under ”Kontaktuppgifter”.

Instruktionsfilm