Personer vid skylt.

Ändring av annonseringsinformation i operativt skede

Genom DUA kan tågföretag snabbt uppdatera annonseringsinformation till resenärer. Ändringarna görs i operativt skede och därmed kan informationen uppdateras så fort ändringen blir känd. DUA börjar gälla för samtliga järnvägsföretag år 2021.

Trafikverkets initiativ DUA, Digitaliserad uppdatering av annonseringsuppgifter, gör att järnvägsföretag själva kan uppdatera och justera annonseringsuppgifter som når resenärer via bland annat skyltar, högtalarutrop, webbplatser och mobilappar. För att möjliggöra detta har Trafikverket utvecklat en webbapplikation som kallas Duwa. Det går även även att arbeta via en MTM-lösning där ändringarna görs i tågföretagets eget system.

De annonseringsuppgifter som skapats i planeringsverktyget Planno finns, under det operativa skedet, tillgängliga i Duwa eller via den egna MTM-lösningen. Där kan tågoperatören göra vissa ändringar för sina egna tåg. Exempel på information som går att ändra är: service, produktnamn och övrig information som till exempel vagnsordning. Resterande information där tågoperatörer saknar behörighet hanteras av Trafikverket.

Ändringar görs så snart de blivit kända utifrån den annonserade informationen för specifika tåg. När dessa sparats går den nya annonseringen ut via Trafikverket till tågresenärerna. Om det är flera tåg som skall hanteras, till exempel ställas in eller ersättas, finns det stöd för detta i Duwa.

En av målsättningarna med DUA är samstämmig information till reseneären – oavsett vilken väg den når fram. Därför är det viktigt att alla aktörer som distribuerar trafikinformation använder sig av samma informationskälla, det vill säga Trafikverkets öppna API:er, när de informerar i sina respektive kanaler.

Tillgängliga informationskategorier

Genom DUA kommer följande typer av ändringar att hanteras i operativt skede:

  • Produktinformation.
  • Service.
  • Avvikelse.
  • Bokning.
  • Övrigt.
  • Tågsammansättning.
  • Via till och från stationer.

Ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och järnvägsföretagen samt ovanstående informationskategorier beskrivs mer i detalj i dokumentet ”Annonsering på järnväg JF – manual". För handledning i webbapplikationen, läs dokumentet ”Duwa – Användarmanual”.

Begreppsförklaring

Operativt skede – Från och med kvällen innan kommande driftperiod.

DUA – Digitaliserad uppdatering av annonseringsuppgifter – är det samlade systemet med en webb-applikation, MTM-lösning, regelverk samt det arbetssätt som beskriver järnvägsföretagens ansvar att uppdatera annonseringsuppgifter i operativt skede. DUA börjar gälla för samtliga järnvägsföretag år 2021.

Duwa – Är den webbappilkation som Trafikverket tillhandahåller för att järnvägsföretagen ska kunna hantera annonseringsuppgifter för järnväg i operativt skede.

MTM-lösning – Maskin till maskin. Trafikverket tillhandahåller en MTM-lösning som möjliggör integration mellan järnvägsföretagets system och Trafikverkets annonseringssystem. Samma regelverk gäller för de uppgifter som skickas in som för Duwa.