Hänglås på grind

Foto: Emmely Hornborg

Tillträde till nya låssystemet för järnvägen

Fram till 2024 byter Trafikverket successivt ut det befintliga låsen i järnvägsanläggningen. Nya lås behövs eftersom dagens lås blivit föråldrade.

Dagens låssystem i Trafikverkets järnvägsanläggning har varit i bruk sedan slutet på 80-talet, men i slutet av 2019 upphörde tillverkarens support. Det innebär i praktiken att service, leverans av cylindrar och hänglås upphört.

Ökad säkerhet i anläggningen

Låsutbytesprojektet innebär att nya lås och nycklar distribueras. Under en övergångsperiod kommer både nya och gamla nycklar användas i järnvägsanläggningen. De nya låsen kommer att öka säkerheten i anläggningen. Genom att införa ett låssystem med programmerbara nycklar och cylindrar ökar Trafikverket sin förmåga att bevilja tillträde till anläggningen på en mer individanpassad nivå.

Utbyte av låsen omfattar hela järnvägsanläggningen och berör bland annat teknikkurar, teknikkiosker, skåp, bommar, grindar och växeldriv. Låsutbytet berör såväl medarbetare inom Trafikverket som avtalskunder och entreprenörer.

Tillträde med ID06

För att få tillträde till nya nycklar krävs registrering av giltigt ID06 kort på trafikverket.se. Därför ber vi alla med behov av tillträde till järnvägsanläggningen att utföra registreringen så snart som möjligt.

Identifiera dig med mobilt bank-id och följ instruktionerna. Den som saknar mobilt bank-id kan få hjälp att registrera ID06-kort vid de Trafikverkskontor som har receptioner.

Åtgärder som behöver vidtas vid behov av tillträde:

  1. Registrera ID06-kort – detta gäller samtliga personer som har behov av tillträde och det måste göras snarast möjligt, senast innan Behovsanmälan skickas in.
  2. Teckna Upplåtelseavtal för nyckel med Trafikverket – tecknas på nationell nivå av organisations firmatecknare.
  3. Skicka ifylld Behovsanmälan till mejlen för tillträde, mejldressen finns tillgänglig i Behovsanmälan, välj endast en mejladress. Behovsanmälan finns under Dokument och länkar nedan.

För Upplåtelseavtal – se under Kontaktuppgifter vem du ska kontakta. Under Dokument och länkar finns information om hur du gör.

För upplåtelse av rätt att använda nyckel enligt detta avtal tar Trafikverket ut en registerhållningsavgift om 200 kr per nyckel för varje påbörjat kalenderår som upplåtelsen varar.

Avgiften kommer att tas ut från och med kalenderåret 2023.

Trafikverket har rätt att fakturera registerhållningsavgift efter leverans av nyckel/nycklar enligt ovan.