Räl till plankorsningar - Nytt TGM-sortiment

Nu finns rostskyddsbehandlade räler till plankorsningar att beställa.

För närvarande finns endast 60E1 räler, och 50E3 kommer att senare kunna beställas.
Plankorsningen bör inte vara längre än 14 meter eftersom rälen är 15 meter lång.
Rälerna har obehandlade räländar för att möjliggöra termitsvetsning vid installation.
Rälen ska hanteras varsamt och under artikelnumret i materialkatalogen finns en instruktion som ska följas.
Till hösten kommer TRVINFRA-00018 att uppdateras med krav på användning, men det hindrar inte att de redan nu kan börja användas.