Kreosotimpregnering ersätts successivt med RVP Repellent

Kreosotolja ersätts successivt av RVP Repellent för impregnering av träsliprar. Från och med 31 december 2024 ska impregnering med kreosotolja upphöra helt.

Kreosotolja kan komma att förbjudas som träskyddsmedel inom EU. Oavsett om kreosotolja kommer tillåtas eller inte har Trafikverket valt att fasa ut impregnering av träsliprar med kreosotolja.

Det är i linje med Trafikverkets långsiktiga mål att sluta använda miljö- och hälsofarliga ämnen i verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Det nya träskyddet RVP Repellent har successivt introducerats i Trafikverkets sortiment från den 1 oktober 2021 och från och med 31 december 2024 ska impregnering med kreosotolja upphöra helt. Avdelning Logistik i Nässjö ansvarar för infasning och försörjning av sliprar impregnerade med RVP Repellent samt utfasning av impregnering med kreosotolja.

På grund av att infasning och utfasning sker samtidigt kommer det betyda att leveranser av träsliprar kan innehålla båda impregneringsmedlen.