Icke linjebunden anläggning byter namn

Icke linjebunden kraft har bytt namn till Kraftförsörjning Järnväg enligt beslut på Trafikverket. Därför har gruppen Icke linjebunden anläggning bytt namn till Kraftförsörjning Järnväg i Materialkatalogen.

Du hittar Kraftförsörjning Järnväg under Elanläggningar.